Smidigt satsa på luftvärme

Ett bra alternativ för att värma upp huset är med luftvärme. När det gäller luftvärme så kan du få det via en frånluftvärmepump, luft-vattenvärmepump eller luft-luftvärmepump. För att på ett bra sätt kunna ta tillvara den värme och energi som finns i luften inomhus så är det ett måste med en ventilation via ett fläktsystem. En självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem. Har man då en frånluftvärmepump så ökar den ventilationen av huset. Det går att använda denna värme för både varmvatten och radiatorvatten. Denna sorts luftvärme har varit det som dominerat sedan 1980-talet. En annan värme går att få via luft-vattenvärmepump. Den hämtar då sin värme från utomhusluften. Sedan överförs den till husets vattenburna värmesystem. Kan även ge varmvatten.

Värme från luften

Ett annat sätt att få luftvärme är via en luft-luftvärmepump. Den hämtar då värme från luften utomhus för att sedan överföra den till den cirkulerande inomhusluften. Denna sort ger inte varmvatten. Dock kan man reversera den och då fungerar den som luftkonditionering. Alla dessa tre olika sorters värmepumpar kan du läsa mer om genom att besöka hemsidan som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har. Detta företag är en branschorganisation som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. På deras sida finns det mycket information om värme och kyla. Det går att bli medlem i deras organisation med. De har även en egen webbshop med olika produkter. Om du vill veta mer om dem eller se vad de har för produkter, eller bara läsa mer om luftvärme, besök då deras hemsida.